Toppdomäner som betyder något på svenska

By Kristofer Palmvik ·

Företag med domäner som slutar på .nu och bildar en mening är ett gammalt och välkänt fenomen i Sverige. Men tack vare alla nya toppdomäner finns det nu många fler svenska ord som också går att använda.

Här är en lista på toppdomäner med ord som också förekommer i SAOL. Direkta låneord är inte med, exempelvis .video eller .party.

Kan vara användbart för att skapa domänhack med hela ord på svenska.

Toppdomäner som är svenska ord

.al ett träd

.ar en yt­enhet, 100 kvadratmeter

.art biologisk typ; sort, slag

.as död djur­kropp

.ax blom­ställning på lång axel t.ex. hos vete

.band lång­smal remsa

.bank lång­sträckt undervattens­grund av löst material

.bar o­betäckt; naken. enhet för tryck

.bb av­delning dit mor och barn flyttar några timmar efter barnets födelse

.be begära. förrätta bön

.best farligt eller stort djur

.bet straff i kort­spel. miss­lyckas. bita

.bh byst­hållare

.bi räcka till. insekt

.bio biograf

.black fot­boja. gul­grå; grå­daskig, ur­blekt. pank

.bo fågel­bo. en persons el. en familjs egendom.

.bom stång, balk. vid sidan av målet

.bot handling som gör ngn fri från skuld. böter.

.by litet sam­hälle. vind­stöt

.de pronomen

.delta aktivt vara med

.dog av­lida, om­komma

.er pronomen

.fan djävulen, ofta som svordom

.fast ta fast. inte rörlig, stationär. trots att

.fly ta till flykten. gungande markstycke på myr

.gal tuppen gal

.gap öppen mun

.ge lämna

.gift ämne som är farligt för människan eller naturen. som har en make eller maka

.gifts obestämd form genitiv av gift

.gives presens passiv av ge

.glass en kall god­sak eller dessert

.got forn­tida germanfolk

.hot hot om hämnd

.hu interjektion som uttryck för o­behag

.id en fisk. virke av ide­gran. verksamhet, flit

.il vind­stöt; ilning

.in till det inre av något

.ink hudsvulst på hästar eller nöt­kreatur

.is hårt fruset vatten

.je interjektion herre (min) je

.jo interjektion jo visst

.la lägga. sjätte tonen i en dur­skala

.lat som und­viker arbete

.like jäm­like; mot­svarighet

.ly skydd

.man långt hår på nacken på häst

.med preposition och adverb. glidskena på kälke

.men konjunktion. kroppslig skada

.mo jord­art; slät sand- el. grusmark

.monster vid­under; o­djur

.mu härmning av kors råmande

.ni pronomen

.nu i detta ögon­blick

.om i­fall, så­vida

.page ung kammar­tjänare

.pet peta

.red färdas på häst­ryggen

.ren inte smutsig. ett djur. mark­remsa längs dike

.rent inte smutsigt

.rest det som blir kvar. perfekt particip förflytta sig

.ro vila; lugn. förflytta båt med hjälp av åror

.sa med­dela muntligt

.se upp­fatta med synen

.sex talet 6

.si någor­lunda. sjunde tonen i en dur­skala

.sina upp­höra ett ge mjölk; tryta

.sky moln; himmel, luft. saft ur kött som steks. und­vika, o­gilla

.so sugga

.store tunn gardin som täcker hela fönstret

.sy arbeta med nål och tråd

.talk vitaktigt mineral

.tax en hund

.va interjektion hur sa?

.vana normalt handlings­sätt, in­övad rutin

.ve vånda, o­lycka. interjektion ve dig!

.vet ha kunskap om

.vi pronomen

.vig spänstig